koperty.jpg
>
Płace i kadry

W zakresie obsługi Kadr i Płac proponujemy:

 • Prowadzenie obowiązkowych akt osobowych pracowników
 • Załatwianie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników
 • Przygotowywanie i naliczanie listy płac
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • Wyliczanie przysługujących urlopów i innych świadczeń dla pracowników
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich i zasiłków chorobowych.
 • Sporządzanie rozliczeń miesięcznych dla ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA)
 • Sporządzanie przelewów i bieżące informacje dla właściciela o wysokości wpłat
 • Obsługa przekazu elektronicznego związanego z korespondencją z ZUS
 • Występowanie w imieniu firmy o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości wobec ZUS
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatkowych dotyczących pracowników: PIT-4