swiat_niebieski.jpg
>
Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym  i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz   wyposażenia
  • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób  zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o  dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych  oraz ubezpieczeniowych
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku  dochodowego od osób fizycznych [ PIT-5 ], deklaracji  ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od  towarów i usług [ VAT-7 ]
  • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
  • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej