telefon.jpg
>
Podatek VAT rolników
Prowadzimy rozliczanie podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych dla rolników.